Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

EĞİTİM – ÖĞRETİM

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

“Özel Tevfik Fikret Okulları”nın misyonu paralelinde ele alınan uygulamaların ilk basamağını oluşturan, Anaokulumuzdaki eğitim amacımız; psikolojik olarak güçlü ve mutlu, akademik olarak başarılı, sosyal olarak etkili bireyler yetiştirebilecek problem çözme anlayışına dayalı bir okul iklimi yaratmaktır.

Anaokulumuzda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Okul Öncesi Eğitim Programı’ uygulanmaktadır. Programın esnek yapısından dolayı, günceli yakalamak ve ortaya çıkan ihtiyaçları tamamlamak için yeni amaç ve kazanım eklemeleri de yapılmaktadır. İlköğretim ve Ortaöğretimdeki derslere ait öğretim programlarının da kuramsal olarak esas aldığı, öğrencinin bilgiyi yapılandırmasına, oluşturmasına, yorumlamasına ve geliştirmesine fırsat veren ‘Yapılandırmacı Öğrenme Anlayışı’ eğitim anlayışımız olarak benimsenmektedir. Programda belirtilen amaçlar, kazanımlar, beceriler ve değerlerin öğrencilere kazandırılması için, gerektiğinde alan uzmanlarında da destek alarak ders planlarımız oluşturulmaktadır. Yapılandırmacı öğrenme anlayışının ilkelerini öğretim ortamına tam olarak yansıtabilmek amacıyla, ders planlarının oluşturulmasında, okulumuz program geliştirme uzmanları tarafından oluşturulan, ‘Probleme Dayalı Altı Aşamalı Ders İşleme Modeli’ uygulanmaktadır.

Okulöncesi eğitimin, eğitim bütünlüğü içindeki yeri son derece önemlidir. Araştırmalar göstermektedir ki çocuğun yaşamda başarı kazanmasını sağlayan, onun okulöncesi eğitim kurumunda edindiği “toplumsal alışkanlıklar” ve “ tutumlardır.

Okulöncesi eğitimimizle;

1. Kendine güvenen, başarılı olacağına inanan, sonuca değil sürece odaklanan, yetişkinden yardım isteyebileceğini bilip gerektiğinde ondan yardım isteyebilen,

2. Meraklı, öğrenmenin keyif veren bir deneyim olduğuna inanan,

3. Amaçlı;, bir etki yaratabilmek için sabırlı olması gerektiğini bilen, başladığı işi bitiren,

4. Özdenetimi olan, duygu ve davranışlarını yaşına uygun biçimde ayarlayıp denetleyen, kendisi ve başkaları için tehlikeli olabilecek durumlar yaratmaktan kaçınan; ayrıca ilgi, istek ve yeteneklerinin farkında olan,

5. İlişki kurabilen, diğerleri tarafından anlaşıldığını ve diğerlerini anladığını hissederek iletişime geçebilen, empati yeteneği olan,

6. İletişim yeteneği olan, duygu-düşünce alışverişinde bulunabilen, duygularını fark ederek adlandırıp söze döken,

7. İşbirliği yapabilen, grup içinde kendi gereksinimleri ve haklarıyla başkalarınınkini dengede tutma becerisini kazanan,

8. Kişisel bütünlüğü olan; duygularını, düşüncelerini, söylediklerini ve yaptıklarını dengeleyebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz.