"FRANCEDUCATION" MARKASI
OKULUMUZUN TARİHÇESİ

1964 yılında, Ankara Öğretim Derneği tarafından Milli Eğitim Bakanlığı' nın 21.10.1964 tarih ve 420.1/4133 sayılı izni ile "Özel Ankara Ortaokulu" olarak kurulmuştur.

Ankara Öğretim Derneği, kamu yararına çalışan bir dernektir. Derneğin kurucu üyeleri 14 kişidir. Bu değerli üyeler şunlardır:

1. Prof. Ekrem Akurgal
2. Prof. Fikret Arık
3. Fuat Bayramoğlu
4. Prof. Suat Bilge
5. Prof. Ali Bozer
6. Prof.Turhan Esener
7. Prof. Hicri Fişek
8. Cevat Girin
9. Namık Gökaltay
10. Bülent Kozlu
11. Munis Faik Ozansoy
12. Ferit Şaner
13. Prof. Bedrettin Tuncel
14. Muammer Uygur

1964 yılında on dört üyenin katkısıyla kurulan dernek, bir yıl sonra kamu yararına çalışan bir statüye kavuşmuştur. Daha sonra derneğin üye sayısı artmıştır. Dernek üyeleri, Osmanlı Bankası'ndan alınan 86.500 lira krediyle "Özel Ankara Ortaokulu" nu açarak on yedi öğrenciyle öğretime başlatmışlar; Fransız hükümetinden öğretmen ve laboratuvar malzemesi sağlamışlar ve bu arada 22.000 m2' lik bir arazi satın almışlardır.

Özel Ankara Ortaokulu, ilk yıllarda Çankaya Farabi Sokak’taki kiralık bir binada eğitim ve öğretimini sürdürmüştür. Okulun ilk müdürü Ferit ÖZIŞIK' tır.

28.10.1967’de lise sınıfları hizmete girerek "Özel Tevfik Fikret Lisesi" adını alan okulumuzun ad babası, kurucu üyelerden (zamanın Başbakanlık müsteşarı) merhum Munis Faik OZANSOY' dur. Okulumuza bu adın verilmesinde ozan ve eğitimci olan Tevfik Fikret' in kişiliğinin ve Fransız edebiyatına yakınlığının; Batı' nın aydın düşüncesini, Fransız kültürünü toplumumuza getirmek istemiş olmasının büyük etkisi vardır.

Munis Faik OZANSOY, yıllardır tüm Tevfik Fikretlilerin söylediği marşımızın da sözlerini yazmış, bestesini ise Sayın Adnan SEZER yapmıştır.

1967 yılında, lise sınıflarını açan okulumuz 1967 – 1969 yılları arasında Havuzlu Sokak ve Paris Caddesi’nin kesişiminde bulunan iki katlı bir binada eğitime devam etmiş, 1969-1970 öğretim yılında ise Dikmen Caddesi'ndeki tek katlı binaya geçilmiştir.

İlk yıllarda yönetmelikler elvermediği için hazırlık sınıfları yerine "Yoğun Fransızca Dil Kursu" adı altında sınıflar açılmış ve bu sınıflara sınavla öğrenci alınmıştır.

21.06.1977’den itibaren "Bir Kısım Derslerini Yabancı Dille Yapan Okullar Yönetmeliği" okulumuzda uygulanmaya başlanmış, Yoğun Fransızca Dil Kursu, "Hazırlık Sınıfı"na dönüşmüştür.

21.07.1980’de okulumuz, "Anadolu Lisesi" statüsü kazanmıştır. Zaten AÖD Özel Tevfik Fikret Lisesi' nin kuruluş amacı, yönetmelikte "Öğrencilerin bir yabancı dili öğrenmeleri, bu dille orta öğrenimlerini tamamlayarak yüksek öğrenimlerini yurt içinde ve dışında bu dilden faydalanarak daha verimli bir şekilde yapmalarını sağlamak; onlara milliyetçi, müsbet kültür ve uygar görüş kazandırmaktır." biçiminde belirlenmiştir.

1980-1981 öğretim yılından itibaren merkezi sistemle öğrenci kaydına başlanmıştır.

Ankara Öğretim Derneği, 1984’te Tevfik Fikret Eğitim Vakfı' nı (TEFEV) kurmuştur . Vakfın başkanlığına Prof. Dr. Ali Naim İNAN seçilmiştir. Şu andaki Vakıf Yönetim Kurulu Başkan'ımız Prof.Dr. Erden KUNTALP; Ankara Öğretim Derneği Başkan’ımız Prof. Dr. Yusuf Sabit AĞAOĞLU' dur.

Köklü bir geçmişe, sağlam bir yapıya sahip olan okulumuz, şimdiki binasına 1996-1997 öğretim yılında, Prof. Dr. Rüçhan IŞIK'ın Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde taşınmıştır. Kurucu dernek tarafından 1964 yılında satın alınmış 22 dönümlük arsa üzerine Mesa Mesken Sanayi AŞ tarafından inşa edilen binamız, çağdaş teknolojinin bütün olanaklarıyla donatılmıştır.

Öğretim yılı kronolojisine göre okulumuzda görev yapan müdürlerimiz aşağıdaki gibidir:

1964-1966 yıllarında Ferit ÖZIŞIK, okulumuzun ilk müdürü olarak görev yapmıştır.

1966-1967 öğretim yılında okul müdürlüğünü Feride YALIM yürütmüştür.

1968-1971 yıllarında okul müdürü Refik DURLU' dur.

1971-1991 öğretim yıllarında Ferihan GÜRSOY okul müdürlüğü görevini sürdürmüştür.

1991-1993 öğretim yıllarında Mahiye EYİKAN okul müdürlüğüne vekalet etmiştir.

1993-1998 yıllarında ikinci dönem mezunlarımızdan Ayşe BAŞÇAVUŞOĞLU okul müdürlüğü görevini yürütmüştür.

1998 yılında Ayşe BAŞÇAVUŞOĞLU Ankara Okulları Genel Müdürü; Eser GERDANLI Lise , Güner AKBATUR ise İlköğretim Müdürü olmuşlardır.

1999 - 2000 öğretim yılı 2. dönem başında Tülây ARAY Lise Müdürü,

2000-2001 öğretim yılı başında Dr. Nevin ZENCİRCİ Lise Müdürü,

2005-2006 öğretim yılı başında yine okulumuz mezunlarından A.Oytun ÖZGÜR İlköğretim Müdürü,

2007-2008 öğretim yılı başında ise Eser GERDANLI, Lise Müdürü olarak atanmışlardır.

 

06 Haziran 2010 tarihinde, İlköğretim Okulumuz Birinci Kısım, Konferans Salonu ve Spor Salonu yeni binası temeli atılmıştır. İnşaat planlanan zamanda tamamlanarak, 2011-2012 öğretim yılında hizmete hazır hale gelmiştir. 10 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştirilen Açılış Töreni’yle hizmete girmiştir. İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerimiz, yeni binalarında eğitim ve öğretimlerine başlamışlardır.

 

Mezun öğrencilerimizin okulumuzda üstlendikleri görevler, elde ettikleri başarılar göğsümüzü kabartacak niteliktedir. Mezunlar Derneğimiz, "Tevfik Fikretli olmak” ruhunu gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Okulumuz, adını taşıdığı büyük ozan ve eğitimci Tevfik Fikret' in gençlere seslendiği;

“Gelecek günler senin,

Taptaze günler, aydınlık günler.”

dizelerindeki idealini bugüne kadar gerçekleştirmiştir. Sonraki kuşaklar da bu dizelerden ilham alacaklardır.


Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları
Mustafa Kemal Mahallesi, 2118.Cadde, No:6, 06800 Eskişehir Yolu / Ankara / TÜRKİYE
Tel: 219 62 22 PBX: 10 hat (Lise ve Ortaokul) - 219 62 35 - 36 (İlkokul)
Fax:219 62 42 - 219 62 43 (Lise ve Ortaokul) - 219 62 02 (İlkokul)